A burkolatok háza

9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 12.
info@medusaburkolatok.hu

Szabványok

A minőség-ellenőrzéshez, a méretekről, felületminőségről Hőtágulásról, nedves tágulásról, mázrepedésről, a kémiai tulajdonságokról
A vízfelvételről, és a nyílt porozitásról A mázas kerámiák
Hajlítósziládság és törőterhelés A tónus eltérésekről
Mázas lapok felületi karcállósága

Egységes kerámiaipari szabványok az Európai Unióban

A kerámia burkolatok műszaki paramétereit az Európai Unióban egységes szabványcsomag szabályozza UNE-EN 10545. A vonatkozó Magyar Szabványok az Európai Unión belüli harmonizáció eredményeképpen teljesen megegyeznek az uniós szabványokkal, sorszámozásuk is ugyanazt a rendszert követi. MSZ EN ISO 10545: 1999 (röviden MSZ EN 10545).

(A szabványok teljes szövege megrendelhető a Magyar Szabványügyi Tanács Szabványboltjában, vagy a www.mszt.hu honlapon. A szabványok teljes, szószerinti szövegét itt szerzői jogi kötöttségek miatt nem áll módunkban közölni.)

1. A minőség-ellenőrzéshez előírt mintavételről, a megfelelési arányokról: MSZ EN 10545-1

A gyártók számára pontos előírás határozza meg, hogy minden gyártási szériából adott számban és módszerrel mintát kell venni, amelynek fizikai és kémiai tulajdonságait elemzik. Ezt követi a folyamatos minőség-ellenőrzés, ami döntően az esztétikai megjelenés és a méret alapján osztályozza a termékeket. A statisztikai módszerek alkalmazása miatt az első osztályúnak minősített termékek között is megengedett a nem tökéletes termékek néhány százaléka. A szabvány viszonylag megengedő, a kiváló gyárak saját minősitési rendszerükben a szabványnál szigorúbbak.

2. A méretekről, felületminőségről és a mérésének módszereiről: MSZ EN 10545-2. 1999

Összefoglalóan annyit érdemes tudni, hogy adott termékből vett minta alapján számított átlagos méretektől való eltérések nagysága 0,5 – 1,5 % között megengedett.

Pl. 30 cm-es oldalméretnél ez 1,5 mm-t is jelenthet az I. osztályú termékeknél.

A derékszögűséget, felületi egyenességet (másképpen középpontos görbeséget) és a sarkok görbülését az átlós méretekből kell mérni. A szabvány +/- 0,5 % és +/- 1 % közti eltéréseket ad meg, a termék anyagától függően.

Pl. a rettifikált 30*60 gresporcelán elfogadható középpontos görbesége +/- 0,5 %. Az átlóra (67 cm) vetítve ez több mint 3 mm.

A sarkok görbeségénél az elfogadható mérték +/- 0,8 %.

I. osztályúnak minősíthető az a gyártási széria, ahol a mintavétel során a hibás darabok száma nem haladja meg az 5 %-ot.

3. A vízfelvételről, és a nyílt porozitásról: MSZ EN 10545-3 A fagyállóság meghatározása: MSZ EN 10545-12

Az MSZ-EN ISO 10545-3 bekezdésben, a fagyállóság feltétele a lap tömegének 0,5 %-ánál kisebb vízfelvétele. Az MSZ-EN ISO 10545-12 bekezdésben leírtak szerint fagyállónak tekinthető az a lap, mely változás nélkül állja ki az alább tesztet: legalább 100-szor ismételve, 20 óra alatt kell lehűteni a lapot -5oC-ra, ahol 15 perc elmúltával kell felmelegíteni +5oC-ra. Az előírás a nyugat-európára jellemző enyhébb telekhez igazodik.

Hazánkban a fagyállóság ennél nagyobb igénybevételt jelent, hiszen telente rendszeresen gyorsabban és nagyobb hő-különbséggel alakul ki fagy.

Éppen ezért a kiváló minőséget gyártó cégek 0,5 %-nál kisebb vízfelvételi értéket vállalnak, (pl. a TODAGRES spanyol gyárnál a megengedett vízfelvétel 0,1 % alatt van), ami garantálja a kontinentális éghajlaton is a lapok fagyállóságát.

Érdemes ebből a szempontból megismerni az adott terméknél vállalt vízfelvételi értéket a tényleges fagyállóság vállalása előtt.

Természetesen az egész burkolat fagyállóságát csak a megfelelő flexibilis segédanyagok használata és a korrekt burkolás együttesen biztosítja. (Gyakran előforduló hiba pl. terasz burkolásnál, hogy a széleket oldalról és alulról nem zárják le, igy a lecsapódó pára bejuthat a burkolat alá, megfagy és szétfeszítheti az egyébként fagyálló felületet.)

A polirozott greslapok felületi porozitásáról

A greslapok polirozása több fázison keresztül történik. Egyre finomabb szemcséjű gyémánt korongokkal csiszolják a felületet, ami ennek következtében szükségszerűen elveszti a kiégetés során szerzett tökéletesen zárt szerkezetét.

A felületi porózusság különböző mértékű az eltérő termékeknél, de valamilyen mértékben minden polirozott lap felszínén meglátszanak az agresszív vegyi anyagok, pl. burkolók alkoholos filcjelölései, túl későn lemosott fugafátyol, kiömlött vörösbor.

Azok a gresporcelán lapok, amelyek anyagösszetétele eltérő szemcsenagyságú alapanyagokból van, sokkal kevésbé egyöntetű belső szerkezettel rendelkeznek, mint a teljesen azonos, finomra örölt, porból préselt lapok.

A minőségi termékeknél az alapanyagok speciális összeválogatása, előkészítése és őrlése, majd a magas hőfokon történő égetés jelentősen csökkenti a a polirozás miatt kialakuló felületi porozitást, de a burkolás és a használat során erre oda kell figyelni.

4. Hajlítósziládság és törőterhelés (törésállóság): MSZ EN 10545-4,5 Karcállóság: MSZ EN 10545-6

A törésállóságot nagy nyomással forgó speciális görgők közé tett lapokon mérik. A lapok, anyagától, vastagságától függően kell növelni a terhelést.

Az első osztályú gyáraknál a vállalt értékek a szabványnál 1,5-2-szer jobbak.

törésszilárdság
Törő erő N (NEWTON) Szilárdság N/mm2 Karcállóság Vmm3
Gres v<7,5 mm Min. 950 Min. 20 Max. 275
Gresporcelán v>7,5 mm-nél Min. 1300 Min. 35 Max. 175
Mázas v>7,5 mm-nél Min. 1100 Min. 35
Fehéragyag lapok v>7,5 mm-nél Min. 950 Min. 22
Vörösagyag lapok v<7,5 mm-nél Min. 800 Min. 12
Vörösagyag lapok v>7,5 mm-nél

5. Mázas lapok felületi karcállósága (MOHS fokozatok 1-10): MSZ EN 10545-7, MSZ EN 101. 1994

A lapok felületi keménységét a máz határozza meg, ami a közönséges lapoknál 3-4-5 értékű. Speciális nagy keménységű máz elérheti a 8-9 értéket, ami annyit ér, mint a PEI-V kopásállóság.

Kopásállóság PEI-fokozatok

A név arra az intézményre utal, ahol az 5 fokozatot kidolgozták (Porcelan Enamel Institut), nincs kapcsolatban az idézett szabványcsomaggal.

PEI – I Főleg magán fürdőszobákhoz

PEI -II Lakótér, kivéve bejárati rész, és konyha

PEI – III Lakótér, megfelelően védett bejárati rész, és konyha, kerülendő a közvetlen kültéri kapcsolat.

PEI – IV Lakótér és kiszolgáló helységek közvetlen kültéri kapcsolattal

PEI – V Irodák, hotelek, éttermek, “könnyebb” üzleti igénybevételt jelentő területek

6. Hőtágulásról, nedves tágulásról, mázrepedésről: MSZ EN 10545-8,9,10,11

Hőtágulási együtthatóEN 10545-8 Hőlökés ellenállásEN 10545-9 Nedves tágulásEN 10545-10 felületi repedezettség
EN 10545-11
Mindenféle mázas és mázatlan lapnál Mázas lapoknál
< 9*10-6 A szabványban megadott módszer szerint vizsgálva megfelelő <0,1 Szemmagasságból 2 m távolról 40 W-os világítás mellett látható repedés hibának számít

7. A kémiai tulajdonságokról MSZ EN 10545-13, 14

A kerámiaburkolatok vegyszeres vizsgálatát az alábbi táblázat szerinti anyagok alacsony és magas koncentrációjú oldatában az előírt ideig áztatják, majd hosszú ideig folyóvízben mossák és forró vízben öblítik.

Koncentráció alacsony L Koncentráció magas H Áztatási idő mázaslap GL Áztatási idő mázatlan lap UGL
Szalmiáksó 100g/l 100/g/l 24 óra 12 nap
Háztartási hypo (lúg) 20mg/l 20 mg/l 24 óra 12 nap
Sósav 3 % (V/V) 4 nap 12 nap
Sósav 18 % (V/V) 4 nap 12 nap
Citromsav 100 g/l 24 óra 12 nap
Tejsav 5 % (V/V) 4 nap 12 nap
Káliumhidroxid 30 g/l 4 nap 12 nap
Káliumhidroxid 100 g/l 4 nap 12 nap

Szárítás és törlés után történik a “Szemrevételezés” és az ábrában bemutatott próbák alapján sorolják “A” “B” “C” osztályba a terméket.

Táblázat

Ennek alapján a mázatlan lapokra az alábbi jelölések találhatók a katalógusok táblázataiban:

“A” “B” “C”
szalmiáksó
Háztartási hypo (lúg)
UAa mázatlan lapon nem látható UBa mázatlan lap szélein látható UCmázatlan lapon mindenütt látható (a lap korrekt felületén is)
Alacsony sav koncentráció L ULAa mázatlan lapon nem látható ULBa mázatlan lap szélein látható ULCmázatlan lapon mindenütt látható (a lap korrekt felületén is)
Magas sav koncentráció H UHAa mázatlan lapon nem látható UHBa mázatlan lap szélein látható UHCmázatlan lapon mindenütt látható (a lap korrekt felületén is)

A mázas lapokra hasonlóképpen vonatkoznak az alábbiak

Nem látható hatás A Látható a felszínen a különbség B Az eredeti felszín részleges vagy teljes elvesztése C
szalmiáksó
Háztartási hypo (lúg)
GA (V)a mázas lapon nem látható GB (V)a mázas lap felszínén látható a különbség GC (V)Az eredeti felszín részleges vagy teljes elvesztése
Alacsony sav koncentráció L GLA (V)a mázas lapon nem látható GLB (V)a mázas lap felszínén látható a különbség GLC (V)Az eredeti felszín részleges vagy teljes elvesztése
Magas sav koncentráció H GHA (V)a mázas lapon nem látható GHB (V)a mázas lap felszínén látható a különbség GHC(V)Az eredeti felszín részleges vagy teljes elvesztése

A foltállóság osztályozása

Az osztályozás 1-5-ig, ebben az esetben a kiválasztott szennyezőanyagokkal (Olajos zöldfestékfolt

zöld lapoknál piros folt, jódos alkohololdat , oliva olaj) való 24 órás kezelést követő egyre erősebb tisztítási módszerek alkalmazásával történik.

A mázas kerámiáknál a foltállóság szinte kivétel nélkül az 5 osztályzatot kapja, amit a katalógusokban valamilyen foltot jelző képecske alatt találhatunk.

Táblázat

8. A mázas kerámiák ólom és kadmium mentességéről MSZ EN 10545-15

Ezt a szabályt környezet-, és egészségvédelmi szempontból minden gyártó betartja, erre külön nem térnek ki a katalógusban.

9. A tónus eltérésekről: MSZ EN 10545-16

Ezt szabályozást szintén nem emelik ki a katalógusokban, mivel minden gyártó törekszik az azonos tónus biztosítására különböző gyártási szériákon keresztül is. Ennek ellenére akár mázas akár mázatlan kerámiáról van szó a tónusosság kérdése általában jelen van a napi gyakorlatban.Minden vevőt tájékoztatni kell erről a problémáról. Utánrendelések esetén érdemes hivatkozni a korábbi tónus jelölésre. Ugyanakkor tudni kell, hogy sok gyárnál a különböző gyártási szériák automatikusan új tónus jelölést (számot) kapnak, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy a lapok nem azonos színűek.

A dobozok oldalán a legtöbb gyártó jelöli a gyártási dátumot, a tónust és a kalibert. Ezen felül szerepelhetnek egyéb betűk és számok, amelyek a minőség-ellenőrzés műszakjára, esetleg az ellenőrző személyre utalnak. Ezeknek a jelöléseknek az eltérése azonos gyártási szérián belül nem jelenti azt, hogy a termék más tónusú vagy kaliberű.

Forrás: http://www.latinkeramia.hu/newpages/